Grupa Otwarta | ubezpieczenia grupowe na życie | zabezpiecz siebie i swoją rodzinę

OTWARTE UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Skorzystaj z ofert grupowego ubezpieczenia w ramach naszego serwisu www.StowarzyszenieUbezpieczonych.pl


Ubezpieczenia na Życie i NNW od 26,80 zł / mc

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz współubezpieczonych.

Zakresem ubezpieczenia, oprócz śmierci Ubezpieczonego, mogą być objęte na wniosek Ubezpieczającego następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW; śmierć małżonka w wyniku NW; śmierć dziecka w wyniku NW; śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrzny; trwałe kalectwo lub trwała całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku NW...

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków AXA od 7 zł / mc

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma na celu zapewnienie Ubezpieczonym lub ich rodzinom zabezpieczenia finansowego w przypadku zaistnienia trudnych sytuacji życiowych wynikłych z nieszczęśliwego wypadku.

Umowa ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia podstawowe: Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW; Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany NW; Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW; Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie NW...

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Z uwagi na zmianę oferty Signal Iduna aktualnie pracujemy nad optymalnym wyborem innego ubezpieczyciela.
Zapraszamy już wkrótce.

Ubezpieczenia zdrowotne od 62 zł / mc

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, którym zależy na większej dostępności do kompleksowej opieki medycznej oraz niezależności od struktur państwowych, a co za tym idzie - oszczędności czasu.

Rodzaje świadczeń to:

  • Konsultacje specjalistyczne,
  • Refundowane wizyty domowe pediatryczne,
  • Badania diagnostyczne,
  • Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne,
  • Szczepienia p/grypie sezonowej dla osób dorosłych...

OFEROWANE RODZAJE UBEZPIECZENIA:

blog.elimu.pl